ประแจแอล ประแจหกเหลี่ยม ประแจท็อกซ์

KENNEDY : KEN-603-2080K

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T8 - T40

KENNEDY : KEN-603-0060K

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T6 - T55

KENNEDY : KEN-602-9030K

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล โครเมี่ยมวาเนเดียม มีให้เลือก 9 ขนาด

KENNEDY : KEN-602-4040K

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล มีขนาดให้เลือกทั้ง มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : KEN-601-7520K

ประแจหกเหลี่ยม โครเมี่ยมวาเนเดียม มีให้เลือก 9 ขนาด

KENNEDY : KEN-601-5320K

ประแจหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกทั้ง มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : KEN-601-0160K

ประแจหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกทั้ง มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-601-2970K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 x 45 - 10 x 112 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-601-2980K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 6 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-601-1060K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมขนาดมิลลิเมตร และนิ้ว 20 ตัว

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-601-5970K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมชุด 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 x 77 - 10 x 170 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-601-7990K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมโครเมี่ยมวาเนเดียม 9 ตัว ขนาด 1.5 - 10.0 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-601-3020K

1.5-8mm PRO-TORQ HEX WRENCH SET ON CLIP (8-PCE)

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-602-4570K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 6 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-602-5580K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 5/64 - 3/16 นิ้ว

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล KEN-602-9940K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล โครเมี่ยมวาเนเดียม ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10.0 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-602-2800K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 20 ตัว ขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-602-8070K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ขนาดพกพา 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 2.5 - 10 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล KEN-602-8280K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลขนาดพกพา 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 8 มม.

KENNEDY : ชุดประแจหกเหลี่ยม KEN-603-0720K

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ 8 ตัว ขนาดทั้งแต่ T9 - T40

Powered by MakeWebEasy.com