ชุดประแจปากตาย

TOREX ชุดประแจปากตาย TPQ-TRDES6

ชุดประแจปากตาย 6 ตัว วัสดุโครมวานาเดียม มาตรฐาน DIN 3110 ขนาดตั้งแต่ 8 x 9 - 18 x 19 มม.

TOREX ชุดประแจปากตาย TPQ-TRDES8

ชุดประแจปากตาย 8 ตัว วัสดุโครมวานาเดียม มาตรฐาน DIN 3110 ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 20 x 22 มม.

TOREX ชุดประแจปากตาย TPQ-TRDES12

ชุดประแจปากตาย 12 ตัว วัสดุโครมวานาเดียม มาตรฐาน DIN 3110 ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 27 x 32 มม.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0910K

ประกอบด้วยประแจปากตาย 6 ตัว ขนาดตั้งแต่ 0 x 2 - 9 x 11 BA.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0960K

ชุดประแจปากตาย 7 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 18x19 มม.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-3780K

ประกอบด้วยประแจปากตายขนาด 4 - 7.5 มม. ปากไขควง ตะไบ รวม 8 ตัว

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-3900K

ชุดประแจปากตาย 7 ตัว ประกอบด้วยประแจปากตายขนาด 6 x 7 - 18 x 19 มม.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-1010K

ประกอบด้วยประแจปากตาย 6 ตัว ขนาดตั้งแต่ 3.2 x 4 - 7 x 8 มม.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0920K

ชุดประแจปากตาย 5 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1/4x5/16 - 3/4x7/8 นิ้ว

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0930K

ชุดประแจปากตาย 10 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1/4x5/16 - 15/16x1 นิ้ว

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0950K

ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 1/8x3/16 - 9/16x5/8 นิ้ว

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0970K

ชุดประแจปากตาย 11 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 30x32 มม.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-0990K

ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 24x26 - 46x50 มม.

KENNEDY : ชุดประแจปากตาย KEN-582-3910K

ชุดประแจปากตาย 11 ตัว ประกอบด้วยประแจปากตายขนาด 6 x 7 - 30 x 32 มม.

KOCHE : ชุดประแจปากตาย KCH014S12

ประกอบด้วยประแจปากตาย 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 25x28

KOCHE : ชุดประแจปากตาย KCH014S6

ประกอบด้วยประแจปากตาย 6 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8x9 - 18x19

KOCHE : ชุดประแจปากตาย KCH014S8

ประกอบด้วยประแจปากตาย 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 20x22

Powered by MakeWebEasy.com