ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล)

ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 25 มม.

ขนาดสินค้า KOCHE ประแจแหวนข้างปากตาย (มิล)

Share

Share

 • KCH0706105 : ขนาด : 6 มม., ความยาว : 105 มม.
 • KCH0707115 : ขนาด : 7 มม., ความยาว : 105 มม.
 • KCH0708125 : ขนาด : 8 มม., ความยาว : 125 มม.
 • KCH0709135 : ขนาด : 9 มม., ความยาว : 135 มม.
 • KCH0710145 : ขนาด : 10 มม., ความยาว : 145 มม.
 • KCH0711155 : ขนาด : 11 มม., ความยาว : 155 มม.
 • KCH0712165 : ขนาด : 12 มม., ความยาว : 165 มม.
 • KCH0713175 : ขนาด : 13 มม., ความยาว : 175 มม.
 • KCH0714185 : ขนาด : 14 มม., ความยาว : 185 มม.
 • KCH0715195 : ขนาด : 15 มม., ความยาว : 195 มม.
 • KCH0716205 : ขนาด : 16 มม., ความยาว : 205 มม.
 • KCH0717215 : ขนาด : 17 มม., ความยาว : 215 มม.
 • KCH0718225 : ขนาด : 13 มม., ความยาว : 175 มม.
 • KCH0719235 : ขนาด : 19 มม., ความยาว : 235 มม.
 • KCH0720245 : ขนาด : 20 มม., ความยาว : 245 มม.
 • KCH0721255 : ขนาด : 21 มม., ความยาว : 255 มม.
 • KCH0722265 : ขนาด : 22 มม., ความยาว : 265 มม.
 • KCH0723275 : ขนาด : 23 มม., ความยาว : 275 มม.
 • KCH0724285 : ขนาด : 24 มม., ความยาว : 285 มม.
 • KCH0725295 : ขนาด : 25 มม., ความยาว : 295 มม.
 • KCH0726305 : ขนาด : 26 มม., ความยาว : 305 มม.
 • KCH0727315 : ขนาด : 27 มม., ความยาว : 315 มม.
 • KCH0728325 : ขนาด : 28 มม., ความยาว : 325 มม.
 • KCH0729335 : ขนาด : 29 มม., ความยาว : 335 มม.
 • KCH0730345 : ขนาด : 30 มม., ความยาว : 345 มม.
 • KCH0731365 : ขนาด : 31 มม., ความยาว : 365 มม.
 • KCH0732365 : ขนาด : 32 มม., ความยาว : 365 มม.
 • KCH0733415 : ขนาด : 33 มม., ความยาว : 415 มม.
 • KCH0734415 : ขนาด : 34 มม., ความยาว : 415 มม.
 • KCH0735425 : ขนาด : 35 มม., ความยาว : 425 มม.
 • KCH0736425 : ขนาด : 36 มม., ความยาว : 425 มม.
 • KCH0737445 : ขนาด : 37 มม., ความยาว : 445 มม.
 • KCH0738455 : ขนาด : 38 มม., ความยาว : 455 มม.
 • KCH0739470 : ขนาด : 39 มม., ความยาว : 470 มม.
 • KCH0740495 : ขนาด : 40 มม., ความยาว : 495 มม.
 • KCH0741500 : ขนาด : 41 มม., ความยาว : 500 มม.
 • KCH0742500 : ขนาด : 42 มม., ความยาว : 500 มม.
 • KCH0744500 : ขนาด : 44 มม., ความยาว : 500 มม.
 • KCH0745500 : ขนาด : 45 มม., ความยาว : 500 มม.
 • KCH0746500 : ขนาด : 46 มม., ความยาว : 500 มม.
 • KCH0748565 : ขนาด : 48 มม., ความยาว : 565 มม.
 • KCH0750565 : ขนาด : 50 มม., ความยาว : 565 มม.
 • KCH0751565 : ขนาด : 51 มม., ความยาว : 565 มม.
 
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **
Powered by MakeWebEasy.com